Disclaimer

Informatieverstrekking

AppSky streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte informatie is van algemene aard en is bedoeld om u een indicatie te geven van de mogelijkheden welke AppSky u kan bieden. Wij adviseren u daarom altijd contact op te nemen met de specialisten van AppSky.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van AppSky gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van op dat moment geldende technische mogelijkheden. De producten en diensten van AppSky zijn gebaseerd op BETA versies, inhoudende dat AppSky continue bezig is de technische kwaliteit en technische mogelijkheden te optimaliseren en te verbeteren om u als gebruiker nog meer mogelijkheden te bieden in de toekomst. Door deze BETA versie omgeving kan het voorkomen dat producten en/of diensten welke zijn ondergebracht bij AppSky tijdelijk niet kunnen worden aangeroepen. AppSky accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AppSky.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle uitingen van AppSky zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van AppSky of van de geadresseerde.

AppSky stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan AppSky niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. AppSky vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. AppSky heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Wijzigen van deze disclaimer
AppSky houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 10 december 2014.